KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ateş İnşaat Sanayi Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır. Şirket tarafından; fiziksel mekânın, can ve mal güvenliğinin sağlanması ve iş faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla bu alanlarda 7 gün 24 saat güvenlik kamerasıyla görüntü ve ses kaydı yapılmaktadır. Alınan bu veriler; Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak otomatik yolla işlenmektedir.


Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmakta ve bu çalışanlar, gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. 


KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 
Elde edilen veriler 31 gün muhafaza edilmektedir.


Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Ateş İnşaat Sanayi Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi’nin  Kayalıbağ Mahallesi, Seyhan Caddesi Ateş İşhanı No17/Z1 Seyhan / ADANA adresine yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden kvkk@atesas.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

ADANA MERKEZ

ADANA ŞUBE (DEPO)

TEKİRDAĞ (DEPO)